Thanh toán

Công ty chúng tôi có các hình thức thanh toán nhu sau:

- Tiền mặt:đối với những khách hàng mua hàng với số lượng ít,và chưa có mối quan hệ lâu năm nhằm tránh rủi ro cho cả đối bên,là những khách hàng ở gần,khi giao hàng và khách hàng kiểm tra xong như đã thỏa thuận thì nhân viên sẽ trực tiếp thu tiền khi giao hàng

- Chuyển khoản:là đối với những khách hàng ở xa hoặc gần nhưng vì những chứng từ chưa hoàn thành hay có công việc gì đó đối với công ty,xí nghiệp

- Công nợ: đối với những khách hàng lâu năm với công ty,hoặc với những công ty theo hình thức thanh toán công nợ 1 tháng hoặc 2 tháng và phụ thuộc vào từng mặt hàng.